www.mhodoo.com  
 

ทำไมต้องบวช เมื่ออายุ 20 ปี

 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 10 ข้อ แต่ถ้าหากจะบวชพระแล้วต้องให้มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปเสียก่อนจึงจะบวชพระได้ซึ่งถือเป็นกฏในพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวที่สืบถอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

ในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงผนวชเพื่อบำเพ็ญธรรมจนตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ครั้นนั้น พระนางยโสธราทรงให้ราหุลซึ่งเป็นโอรสทูลขอราชสมบัติจากพระองค์ ซึ่งตอนนั้นมีพระชนมายุเพียง 7 ปี เท่านั้น แต่พระพุทธองค์ทรงมองเห็นว่า ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งนอกกายที่ไม่ยั่งยืน จึงทรงให้พระสารีบุตรบรรพชาพระราหุลเป็นสามเณรที่ถือได้ว่าเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นปู่ทราบข่าว จึงขอร้องต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า "ขออย่าได้ให้ทรงบวชใคร หากพ่อแม่หรือบุพการีผู้นั้นไม่ได้อนุญาต" หากอายุยังครบ 20 ปี

ซึ่งสิ่งนี้จึงเป็นกฏ และธรรมเนียมการปฏิบัติของพระสงฆ์เรื่อยมา หากว่าใครต้องการบวชจะต้องมีอายุครบ 20 ปีเสียก่อนจึงจะบวชได้ และพระสงฆ์ผู้เป็นพระอุปชาจะไม่มีสิทธิ์บวชให้ใครได้หากคนที่จะบวชนั้นอายุไม่ถึง 20 ปี

นอกจากนั้นผู้ที่จะบวชได้ต้องเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ไม่ใช่เทพหรือสัตว์อิทธิฤทธิ์ที่แปลงกายมาบวช ซึ่งมิใช่กายที่แท้จริง ดั่งเรื่องเล่าของนาคที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
 
 

 

 

ดูดวงรายวัน
ศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม