www.mhodoo.com  
 
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
 
เกิดวันพฤหัสบดี
ระหว่างอายุ 16-17 ปี พระพุธ แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้ จะได้ที่อยู่อาศัยและกิจการงานดีได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ควรบูชา พระพุธกับพระ พฤหัสบดี โชคลาภจะบังเกิดผลดี

ระหว่างอายุ 18-19 ปี พระเสาร์ แทรกพระพฤหัสบดี จงระวังจะเสียทรัพย์และมีศัตรู หาเรื่องให้เดือดร้อนใจหรือผู้ใหญ่จะกล่าวโทษให้ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ พฤหัสบดีจึงจะดี

ระหว่างอายุ 20 ปี 4 เดือน พระ ราหูเสวยอายุ พระราหูเสวยตัวเอง ระวังจะเจ็บป่วยหรือเกิดคดีความ ได้รับความลำบากต่าง ๆ ควรบูชาพระ ราหูจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 23 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระราหู ระยะนี้ จะได้คู่ครองและโชคลาภดี มีผู้ใหญ่คอยอุปการะช่วยเหลืออยู่เสมอ แต่ปลายปีมีศัตรู ควรระวัง เร่งบูชาพระอาทิตย์ กับพระ ราหู เหตุการณ์จะคลี่คลายดีขึ้น

ระหว่างอายุ 24 ปี กับ 6 เดือน พระจันทร์ แทรกพระราหู ระยะนี้ จะได้คู่ครองและโชคลาภดี มีผู้ใหญ่คอยอุปการะช่วยเหลืออยู่เสมอ แต่ปลายปีมีศัตรู ควรระวัง เร่ง บูชาพระอาทิตย์ กับพระราหู เหตุการณ์จะคลี่คลายดีขึ้น

ระหว่างอายุ 25 ปี พระอังคาร แทรกพระราหู จงระวังมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้น จะมีผู้หญิงหาเรื่องใส่ความอย่างไม่เป็นธรรม อย่าเชื่อใจคนง่าย ควรบูชาพระอังคาร กับพระ ราหู จึงจะค่อยบรรเทา

ระหว่างอายุ 26-27 ปี พระพุธ แทรกพระราหู ระยะนี้ทำกิจการต่าง ๆ มีผลดีจะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ผู้ใหญ่จะให้ลาภแต่ภายหลังระวังศัตรูผิวเนื้อดำแดงให้ร้าย ควรบูชาพระพุธ กับพระราหูโชคลาภจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 28-29 ปี พระเสาร์ แทรกพระราหู ระยะภายใน 10 วันนี้ ร้ายจะเสียทรัพย์ต่าง ๆ แต่พ้นไปแล้วจะเกิดลาภผลต่าง ๆ จะได้มิตรที่ดีให้เราพึ่งพาอาศัยนำโชคลาภมาให้ ได้ทรัพย์ดีมาก ควรบูชาพรเสาร์ กับพระ ราหู โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 30-31 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระราหู ระยะนี้ห้ามเดินทางไกลจะมีภัยและมีหญิงขาวหาเรื่องให้ได้รับความเดือดร้อนใจแต่ต่อไปจะได้ทรัพย์สินเงินทองดีมีชื่อเสียง โชคลาภ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ ราหู จะบังเกิดผลดีมาก

ระหว่างอายุ 32-33-34-35 ปี พระศุกร์เสวยอายุและพระศุกร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ ดีมากจะได้ทรัพย์สมบัติอันดีงามและสิ่งของต่าง ๆ เป็นอันมาก ตลอดกับที่อยู่อาศัยสุขสบายดี และได้คู่ครองด้วย ควรบูชาพระศุกร์จะดีมาก

ระหว่างอายุ 36 ปี พระ อาทิตย์ แทรกพระศุกร์ ระวังเจ็บป่วยในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและระวังชายดำแดง เป็นศัตรูหรือถูกใส่ความทำให้เดือดร้อนรำคาญใจ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระศุกร์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 37-38-39 ปี พระ จันทร์ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ จะได้โชคลาภทรัพย์สินต่าง ๆ และได้คู่ครอง ควรบูชาพระจันทร์ กับพระศุกร์โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 40-41 ปี พระอังคาร แทรกพระศุกร์ โชคลาภดี กิจการงานดี จะได้บุตร บริวาร คู่ครอง ควรบูชาพระอังคาร กับพระ ศุกร์ โชคลาภจะบังเกิดคดี

ระหว่างอายุ 42-43-44 ปี พระพุธ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภมีผลดี ได้ทรัพย์สินต่าง ๆ สิ่งของที่สูญเสียไปจะได้คืนมา ผลงานดีทุกประการ ตลอดกับชื่อเสียง ควรบูชาพระพุธ กับพระ ศุกร์

ระหว่างอายุ 45-46 ปี พระเสาร์ แทรกพระศุกร์ ระวังจะเสียของรัก และจะทะเลาะ วิวาทกันระหว่างคู่ครองหรือจากที่อยู่เสียทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ ศุกร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 47-48-49-50 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ ทำอะไรเกิดลาภผลดีทุกอย่าง จะได้ทรัพย์สินเงินทองของใช้หรือผู้ใหญ่จะให้ลาภผล ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ ศุกร์ ลาภผลจะบังเกิดผลดีมาก

ระหว่างอายุ 51-52 ปี พระ ราหูแทรกพระศุกร์ ระยะนี้ระวังมีแต่เรื่องเดือดร้อน เสียทรัพย์สินต่าง ๆ จะเจ็บไข้ หรือมีชายดำเป็นศัตรู จะเสียของที่รัก ควรบูชาพระราหู กับพระ ศุกร์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 53 ปี พระ อาทิตย์ เสวยอายุและพระอาทิตย์เสวยตัวเอง จะเสียทรัพย์ เจ็บป่วยต่าง ๆ ตลอดกับภายในครอบครัวจะเอาใจออกห่าง จะได้รับความลำบาก ควรบูชาพระจันทร์ กับพระอาทิตย์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 54 ปี พระจันทร์ แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ ก็ควรระวังจะเสียทรัพย์ เจ็บป่วยต่าง ๆ ตลอดกับภายในครอบครัวจะเอาใจออกห่าง จะได้รับความลำบาก ควรบูชาพระจันทร์ กับพระ อาทิตย์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 54 ปี กับ 5 เดือน พระอังคาร แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ ก็ร้ายให้ระวังอัคคีภัยที่อยู่อาศัยจะเดือดร้อน สิ่งของต่าง ๆจะสูญเสีย ควรบูชาพระ อังคาร กับพระ อาทิตย์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 55 ปี พระพุธ แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ลาภผลดีขี้น สิ่งของต่าง ๆ จะได้คืนมากิจการผลงานดี ควรบูชาพระพุธ กับพระ อาทิตย์ จะมีโชคดี

ระหว่างอายุ 55 ปีกับ 6 เดือน พระเสาร์ แทรกพระ อาทิตย์ ระวังจะเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เสียเลือดเนื้อเสียทรัพย์ ศัตรูผิวเนื้อดำเป็นผู้นำมา ซึ่งความเดือดร้อน ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ อาทิตย์ จึงจะดี

ระหว่างอายุ 56 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ ดีลาภผลเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เสียเลือดเนื้อเสียทรัพย์ ศัตรูผิวเนื้อดำเป็นผู้นำมาซึ่งความเดือดร้อน ควรบูชาพระ เสาร์ กับพระอาทิตย์จึงจะดี

ระหว่างอายุ 57 ปี พระราหู แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ ดี ลาภผลเกิดจากผลงานที่ทำไว้จะได้ประโยชน์ดีและจะมีคนเข้ามารับใช้ต่าง ๆ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ อาทิตย์ ลาภผลจะบังเกิดผลดีมาก

ระหว่างอายุ 58 ปี พระศุกร์ แทรกพระ อาทิตย์ ระยะนี้ จะบังเกิดลาภผลต่าง ๆ ได้ ทรัพย์สิ่งของ กิจการงานมีผลดี ควรบูชาพระ ศุกร์กับพระอาทิตย์จะดีมาก

ระหว่างอายุ 59-60 ปี พระ จันทร์เสวยอายุ และพระจันทร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดกับผลงานทุกอย่างมีผลดี ควรบูชาพระ จันทร์จะดีมาก

ระหว่างอายุ 61 ปี พระ อังคารแทรกพระ จันทร์ ระยะนี้ จงระวังจะเสียเงิน เพราะผู้หญิงหรือผู้อื่นนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ ควรบูชาพระอังคาร กับพระ จันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 62-63 ปี พระพุธ แทรกพระจันทร์ จะได้ลาภ เพราะมิตรสหาย กิจการงานได้ผลดี ตลอดกับชื่อเสียง ควรบูชาพระพุธ กับพระ จันทร์ โชคลาภจะดีมาก

ระหว่างอายุ 64-65 ปี พระเสาร์ แทรกพระจันทร์ จงระวังจะเสียทรัพย์ กิจการงานต่าง ๆ มีผลน้อย และระวังเรื่องร้ายต่าง ๆ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ จันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 66-67-68 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระจันทร์ ระยะนี้จงระวังผิดใจกับคู่ครองและระวังหญิงขาวเหลือง จะทำให้เดือดร้อน ได้รับความทุกข์ยากนานาประการ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ จันทร์จึงจะดี

ระหว่างอายุ 69-70 ปี พระราหู แทรกพระจันทร์ ระวังเจ็บป่วย เกิดความทำให้เสียทรัพย์เดือดร้อนต่าง ๆ คือผู้หญิงผิวดำจะให้โทษ ควรบูชาพระราหู กับพระจันทร์จึงจะพ้นภัย

 
 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม