www.mhodoo.com  
 
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
 
เกิดวันพุธกลางวัน
ระหว่างอายุ 18 ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ ระวังจะเสียทรัพย์ และเจ็บป่วยต่าง ๆสิ่งทำไว้เกิดผลประโยชน์น้อย มีแต่ทางเสียควรบูชาพระเสาร์จึงจะดี

ระหว่างอายุ 19 ปี กับ 9 เดือน พระพฤหัสบดีแทรกพระเสาร์ ระยะนี้ห้ามเดินทางไปทิศตะวันตกจะเดือดร้อน ให้ทำงานอยู่กับบ้านจะมีโชคลาภดี กิจการดีทุกอย่าง ควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระเสาร์ โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ

ระหว่างอายุ 20 ปี พระราหูแทรกพระเสาร์ ระยะภายใน 10 วัน ให้ระวังจะเสียทรัพย์ แต่ระยะต่ำไปจะมีโชคดี ทำกิจการงานทุกอย่างจงประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระราหู กับพระเสาร์ เหตุการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 21-22 ปี พระศุกร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้มีศัตรูคู่อิจฉา ซึ่งจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ แต่ระยะต่อไปจะมีโชค ทำการงานอะไรมีผลดียิ่ง ควรบูชาพระศุกร์กับพระเสาร์จึงจะดียิ่งขึ้น

ระหว่างอายุ 23 ปี พระอาทิตย์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้ทำอะไรลงไปควรพิจารณาให้ดีจะเกิดผลเสียหายและเสียทรัพย์ เพราะมีคนใส่ร้ายหรือย้ายที่อยู่อาศัย เดือดร้อนต่าง ๆควรบูชาพระอาทิตย์กับพระเสาร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 24 กับ 4 เดือน ปี พระจันทร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้จะพบคู่ครอง กิจการงานทุกอย่างประสบผลดี มีผู้ช่วยเหลืออยู่เสมอ ควรบูชาพระจันทร์กับพระเสาร์กิจการจะดีขึ้นตามลำดับ

ระหว่างอายุ 25 ปี พระอังคารแทรกพระเสาร์ จงระวังจะจากที่อยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ หรือญาติ มิตรสหายจะให้โทษ ควรบูชาพระเสาร์จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 26-27 ปี พระพุธแทรกพระเสาร์ จงระวังจะจากที่อยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ หรือ ญาติ มิตร จะให้โทษ ควรบูชาพระพุธกับพระเสาร์จะดีมาก

ระหว่างอายุ 28-29-30 ปี กับ 4 เดือน พระพฤหัสบดีเสวยอายุและเสวยตัวเอง ระยะนี้โชคดีมาก กิจการทุกอย่างที่ทำไว้มีผลดีเยี่ยม ชื่อเสียงเกียรติยศดี ควรบูชาพระพฤหัสบดีจึงจะดียิ่ง ๆ ขึ้น

ระหว่างอายุ 31-32 ปี พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี ในระยะแรกดีจะได้โชคลาภและคู่ครอง แต่ภายหลังจะเสียทรัพย์ และเป็นความหรือถูกจองจำเกิดจากคนท้องใหญ่ดำเป็นเหตุ ควรบูชาพระราหูกับพระพฤหัสบดี จะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 33-34-35 ปีกับ 3 เดือน พระศุกร์แทรกพระพระพฤหัสบดี ระยะนี้โชคดีจะพบคู่ครอง ได้ทรัพย์ต่าง ๆ กิจการงานทุกอย่างจะประสบผลดีมาก ควรบูชาพระศุกร์ กับพระพฤหัสบดี จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 36 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระพระพฤหัสบดีระยะนี้จะเสียทรัพย์ เจ็บป่วยได้รับความทุกข์ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระพฤหัสบดี จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 37-38-39 ปี พระจันทร์ แทรกพระพระพฤหัสบดี ระยะแรกนี้งานทุกอย่างมีผลและโชคลาภ แต่ระยะหลังให้ระวังผู้หญิงหลอกวง ทำให้เสียทรัพย์ หรือนำศัตรูมาทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระจันทร์ กับพระพฤหัสบดี จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 40-41 ปี พระ อังคาร แทรกพระพระราหู ระยะนี้โชคลาภก็ดีผู้ใหญ่จะให้ลาภ หรือบุตรภรรยาจะนำลาภมาให้ได้รับความสุขสำราญ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระราหู จึงจะดีมาก

ระหว่างอายุ 42-43-44 ปี พระพุธ แทรกพระพระพฤหัสบดี ในระยะนี้โชคลาภดี ตลอดกับกิจการงานที่อยู่อาศัย ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ พุธโชคลาภจะทวีคูณขึ้น

ระหว่างอายุ 45-46 ปี พระ เสาร์แทรกพระพระพฤหัสบดี ระวังจะมีเคราะห์เสียทรัพย์ หรือมีคนใส่ร้ายหาเรื่องราวให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระ เสาร์กับพระพฤหัสบดีเหตุการณ์ต่าง ๆ จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 47 ปี 4 เดือน พระราหู เสวยอายุ และพระราหูเสวยตัวเอง จงระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือถูกใส่ความ ทำให้เสียทรัพย์ หรือพลัดพรากญาติมิตรควรบูชาพระราหู เหตุการณ์จะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 48-49 ปี พระศุกร์ แทรกพระพระราหู โชคลาภระยะนี้ดีผลงานที่ทำไว้ เกิดประโยชน์ ทุกประการ และมีเพศตรงข้าคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ จะได้ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระศุกร์ กับพระราหู กิจการงานจะได้รับผลดี

ระหว่างอายุ 50 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระราหู ระยะนี้โชคลาภก็ดี ผู้ใหญ่จะได้ลาภ หรือบุตรภรรยาจะนำลาภมาให้ได้รับความสำราญ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระราหู โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 51 ปี พระจันทร์ แทรกพระราหู ระยะนี้ระวังผู้คนจะส่อเสียดหาเรื่องเลวร้าย ให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระจันทร์ กับพระ ราหูเหตุการณ์จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ52 ปี พระอังคาร แทรกพระราหูระวังจะเสียทรัพย์ หรือมีคนหลอกลวง ควรบูชาพระ อังคารกับพระราหู เหตุการณ์ จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 53-54 ปี พระพุธ แทรกพระราหู ระยะนี้โชคลาภดีการงานทุกอย่างประสบผลดี แต่ระวังศัตรูจะใส่ร้ายให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระ พุธกับพระราหู เหตุการณ์ จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 55-56 ปี พระเสาร์ แทรกพระราหู ระยะภายใน 10 วันนี้จงระวังเคราะห์ แต่ภายหลังโชคดี ทำกิจการใดทุกอย่างประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระเสาร์ กับพระราหู โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ

ระหว่างอายุ 57-58 ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระราหู ระยะนี้เดินทางไกลจะเสียผล และระวังหญิงขาว หาเรื่องร้ายใส่ความให้เดือดร้อน ถ้าอยู่บ้านเรือนทำกิจการใดมีผลดีมาก และได้ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระราหู โชคจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 59-60-62 ปี พระศุกร์เสวยอายุ และพระศุกร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดีทุกอย่าง ได้ทรัพย์ ชื่อเสียงเกียรติยศ ได้ข้าทาสเข้ารับใช้ หรือคู่ครองได้รับความสุข สบายทุกอย่าง ควรบูชา พระศุกร์ กับพระ เหตุการณ์จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 63 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระศุกร์ ระวังมิตรเป็นศัตรูหรือเจ็บป่วย ต่าง ๆ หรือถูกใส่ความทำให้เสียทรัพย์ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระ ศุกร์ เหตุการณ์ร้ายจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 64-65 ปี พระจันทร์ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์ต่าง ๆ กิจการงานที่ทำไว้เกิดผลดี และได้ข้าทาสเข้ารับใช้ ควรบูชาพระ จันทร์กับพระศุกร์ จะมีโชคดี

ระหว่างอายุ 66 ปี 6 เดือน พระอังคาร แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคดี การงานทุกอย่างประสบผลดี สุขสบายใจทุกอย่าง ควรบูชาพระอังคาร กับพระ ศุกร์ จะบังเกิดผลดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 67-68-69 ปี พระพุธ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภ ดีสิ่งของต่าง ๆ ที่เสียหายจะได้คืนมา การงานที่ทำไว้ได้ผลดียิ่ง ควรบูชาพระพุธ กับพระ ศุกร์ จะบังเกิดผลดีมาก

ระหว่างอายุ 70 ปี พระเสาร์ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ ระวังการเจ็บป่วยจากญาติพี่น้อง หรือเกิดทะเลาะวิวาทกันเสียทรัพย์ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระศุกร์ จึงจะบรรเทา

 
 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม