www.mhodoo.com  
advertisement

 
ลายมือ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์หรือแผนที่ชีวิต ที่ถูกเขียนบนฝ่ามือ ช่วยบ่งบอกให้รู้ถึง ชะตาชีวิต เหตุดี เหตุร้ายว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงชีวิตต่างๆ
 
 

ดูลายมือ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ บ่งบอกให้รู้ว่า ชะตาชีวิต จะเป็นอย่างไร ในการดำรงชีวิตอยู่ ขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ มีการสร้างกรรม (มีการกระทำ) คือสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง (คือทำดีบ้าง ทำชั่วบ้าง) และหลายสิ่งหลายอย่างกับสภาพแวดล้อมโดยสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผล เรียกว่า "สร้างกรรม" เมื่อได้สร้างกรรมไปแล้ว ก็จะเป็นลายแทง คือสัญลักษณ์ ปรากฏบนฝ่ามือ เรียกว่า "ลายมือ" ลายมือนี้แหละเป็นเครื่องบ่งบอก ชะตาชีวิต ดังนั้น ชีวิตของคนเรา จะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับ การสร้างกรรมเป็นจุดเริ่มต้น แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตที่ไม่ดีได้ โดยอาศัยสร้างกรรมที่ดี อดทนต่ออุปสรรคที่มาขวางกั้น และใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก ทำในสิ่งที่สมเหตุสมผล เมื่อทำได้เช่นนี้แล้ว ลายมือที่บ่งบอกว่าไม่ดี ก็จะกลับกลาย เป็นลายมือที่ดีได้......

เนินต่างๆ บนฝ่ามือ
3 เส้นหลัก
เนินต่างๆ บนฝ่ามือ
เนินต่างๆ บนฝ่ามือ
เนินต่างๆ บนฝ่ามือ
เนินต่างๆ บนฝ่ามือ
เนินต่างๆ บนฝ่ามือ
เนินต่างๆ บนฝ่ามือ
 

 

ดูดวงรายวัน
ศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม