www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาอิติปิโส ๘ ทิศ

 
อิระชาคะตะระสา ฯ บทนี้ชื่อ กระทู้ ๗ แบก ประจำอยู่ทิศบูรพา (ตะวันออก)

ติหังจะโตโรถินัง ฯ บทนี้ชื่อเรียกว่าฝนเสน่หาประจำทิศ (ตะวันออกเฉียงใต้)

ปิสัมระโลปุสัตพุท์ ฯ บทนี้ชื่อเรียกว่า นารายณ์เกลื่อนสมุทร์ ประจำอยู่ทิศทักษิณ (ใต้)

โสมาณะกะริถาโธ ฯ บทนี้ชื่อ นารายณ์ถอดจักร ประจำอยู่ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้)

ภะสัมสัมวิสะเทภะ ฯ บทนี้ชื่อ นารายณ์ขว้างจักรกรึงไตรภพ ประจำอยู่ทิศประจิม (ตะวันตกเฉียงใต้)

คะพุทปันทูธัมวะคะ ฯ บทนี้ชื่อ นารายณ์พลิกแผ่นดิน ประจำอยู่ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ)

วาโธโนอะมะมะวา ฯ บทนี้ชื่อว่า ตวาดฟ้าป่าหิมพานต์ ประจำอยู่ทิศอุดร (เหนือ)

อะวิชสุนุต์สานุส์ติ ฯ บทนี้ชื่อว่า นารายณ์แปลงรูป ประจำอยู่ทิศอิสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
 
สิทธิการิยะ อุปเทห์พระอิติปิโส ๘ ทิศนี้ มีอานุภาพมากหลาย อาจป้องกันได้สารพัดตามใจปรารถนา พระอาจารย์เจ้ากล่าวไว้ว่า ฝอยท่วมหลังช้างแล มีอุปเทห์มากมายเหลือจะพรรณนา จะกล่าวไว้ย่อ ๆ พอเป็นบรรทัดฐานดังต่อไปนี้

แม้จะยาตราไปทางสารทิศใด ให้ภาวนาพระคาถาประจำทิศตามทิศที่จะไปนั้น หรือทำน้ำมนต์ลูบหน้าประพรมพาหนะที่จะไปนั้น จะปราศจากอุปสรรคอันตราย ทั้งปวงไม่มีมา รบกวนเลย ป้องกันได้สารพัด แม้ว่าทิศที่จะไปนั้นจะต้องผีหลวงหรือหลาวเหล็ก (ทิศที่ร้ายตามตำราโหราศาสตร์) ก็ดี คุ้มกันได้สิ้นทุกอย่าง ไปสงครามก็มีชัยชนะ ไปค้าขายก็มีกำไรมิได้ขาดทุน จะลงเป็นประเจียดป้องกันศาสตราอาวุธก็ได้ ทั้งเป็นเสน่ห์แก่ฝูงชนทั้งปวง เขียนบูชาไว้กับบ้านเรือนป้องกันภัยอันตรายได้ทุกอย่างถ้าจะไปนอนกลางป่าให้เสกก้อนดินไปวางไว้ตามทิศ เมื่อจะวางทิศไหน ให้เสกด้วยคาถา ประจำทิศนั้นนั้นอีกทิศละ ๘ จบ ป้องกันสารพัดสัตว์ร้าย เปรียบประดุจมีกำแพงแก้วกันตนไว้ถึง ๗ ชั้น ถึงแม้จะถูกข้าศึกโจรผู้ร้ายล้อมไว้ก็ดี จะหักออกทางทิศไหนให้ภาวนาคาถาประจำทิศนั้นเถิด แล้วให้หักออกมาจะแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งสิ้น ถ้าจะใช้เป็นบท ๆ ไปท่านวางอุปเทห์วิธีใช้ไว้ดังนี้ คือ

บทกระทู้ ๗ แบก เสกข้าวกินอยู่คงทนสารพัดอาวุธทั้งสิ้นทำอันตรายมิได้เลย ภาวนาข้าสู่ช้างอาจจะง้างจับงาหักกำลังหนัก ๗ ช้างสารดับพิษไฟสารพรรณพิษทุกสิ่ง ให้เอาเถ้าผีตายวันเสาร์เผาวันอังคารมาผสมกันชะมดพิมเสน ทำเป็นรูปคนเอาผ้าขาวคลุมไว้ เอาเหล้าขาวเส้น เสกด้วยคาถานี้ ๑๐๘ คาบ สารพัดใช้ได้ดังใจปรารถนา ถ้าจะลองสตรี ให้เอาข้าวสารตกตีนครกมา ๗ เม็ด เสก ๑๗ คาบ แช่น้ำมันหอมไว้ เอาน้ำมันดีดให้ต้องตนตามมา อยู่ทิศบูรพาแลท่านเอย ฯ

บทเรียนฝนเสน่หา ถ้าอดน้ำวันยังค่ำอย่ากลัวยากเสกหมาก ๑๐๘ คาบ กลืนกระหนาบเข้าไปเถิดหนา ถ้าจะทำให้ฝนตก ให้เอาคาถายกเสกใส้เทียน แล้วจึงเพียรภาวนา พระคาถาแสนเก้าพัน รำลึกถึงชั้นเทวดา อินทร์พรหมสิ้นทั้งหลาย ตกเนืองไปอย่าร้อนใจ ถ้าเป็นไข้เสกน้ำพ่นถ้วน ๗ หนก็หาย เคาระครูปริยายประสิทธิ์อยู่ทิศอาคเนย์แลท่านเอ๋ย ฯ

บทนารายณ์เกลื่อนสมุทร์ ฤทธิ์สุด เสกพริกไทย ๗ เม็ด เม็ดละ ๗ หน แล้วพ่นลงที่ผีสักสามทีก็สูนย์ หนึ่งเสกปูนทาก็ได้ถ้าเป็นความไซร้จะให้หาย เอาชื่อคนทั้งหลายลงกระดาษ อย่าให้คลาดทำใส้เทียน แล้วจึงเขียนคาถาล้อม เสกพร้อมตามกำลังวัน เล่มเทียนนั้นหนัก ๑ บาท อย่าให้ขาดภาวนาความที่หาก็สูญสิ้น อยู่ทิศทักษิณแลท่านเอ๋ย ฯ
คาถาโบราณ

บทนารายณ์ถอดจักร เสกน้ำมนต์ ๑๐๘ หน ลูกไม่ออกกลืนเข้าไป ให้พรมที่ศีรษะจะออกมาโดยคล่องๆ ถ้าถูกจำลองด้วยชื่อคาถาเอาคาถาเสกวารี ถ้าไม่มีเอาน้ำลายเป่ากระจาย ไปด้วยฤทธิ์ อยู่ทิศหรดีแลท่านเอ๋ย ฯ

บทนารายณ์กว้างจักร ถ้าจะบังคับลมให้พัดหนัก ให้ภาวนากลืนเข้าไป ถ้าจะมิไห้ลมพัด ให้ภาวนาเอาลิ้นดุนเพดานอัดลมนิ่งนึกภาวนาในใจ พายุหยุดนิ่งแล แม้เดินทางไปพบเสือช้างโจรผู้ร้าย ให้ภาวนาเป็นมหาจังงัง ศัตรูหยุดยั้งไม้เข้าใกล้ ภาวนาตวาดศัตรูยกมือมิขึ้นเลย ตวาดช้าง ๆ ก็หนี้ไปสิ้น อยู่ทิศปราจิณแลท่านเอ๋ย ฯ

บทนารายณ์พลิกแผ่นดินหงาย สารพัดสะเดาะออกหลุดลุ่ยกระจายแล ภาวนาไว้เป็นเสห่ห์แก่ท้าวพระยาทั้งหลายแม้นโทษถึงตายภาวนาอยู่มิตาย อยู่ทิศพายัพแลท่านเอ๋ย ฯ

บทตวาดฟ้าป่าพระหิมพานต์ ศัตรูทั้งหลายอย่ากลัวมัน เป็นจังงังแล ถ้าจะต่อด้วยฝูงผี เสกหวายตีข้าวสารซัด แตกกระจัดกระจาย อยู่ทิศอุดรแลท่านเอ๋ย ฯ

บทนารายณ์แปลงรูป ภาวนาสูบลมเข้าสามกลืน ยืนขมำดูเงาฉาย ถ้าเงาหายเป็นกำบัง คนอย่าหวังเห็นตัวเลย เสกน้ำมัน ๑๐๘ หนเอาไว้ใช้ เมื่อจะใช้เสกอีก ๗ หน ทาตนไปเถิดเราเป็นที่เสน่หาแก่ตนแก่คนทั้งหลาย ท่านเจ้านายเห็นหน้าถือดังลูกหลานอยู่ทิศอิสานแลท่านเอ๋ย ฯ

อนึ่งท่านให้เอา ชะมด พิมเสน กระแจะ จันทน์หอมโกฏิหัวบัว บดผสมเข้าด้วยกันให้ลงพระคาถานารายณ์แปลงรูปที่หน้าหินบด แล้วจึงเสกด้วยพระอิติปิโส ๗ ที เสกด้วยพระคาถานารายณ์แปลงรูป ๑๐๘ ที บดแล้วเอาไว้ใช้ ทาตัวเราไปไหนเป็นเสน่ห์เมตตานักแล เห็นหน้าเราคือดังพระนารายณ์แปลงรูปถ้าไปหาสตรีเมื่อจะมาให้เรียกด้วย อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ มาสิ ฯ แล้วเรียกให้กลับมาเถิด อยู่มิได้เลย ตามเรามาแลอุปเทห์พระอิติปิโส ๘ ทิศ มีมากมายนัก สุดที่จะกล่าวได้ ท่านตีค่าไว้ ค่าควรเมืองแล ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม