www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาสารพัดคุณ

 
นะมะนะอะ นอ. กอ. นะกะ กอ. ออ. นอ. อะ นะอะกะอัง ฯ

อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง อะสุ นะอะ ฯ

 
สิทธิการิยะ พระอาจารย์เจ้าทั้งปวง แต่งอุปเทห์พระคาถานี้ไว้เป็นทานแก่สมณะชีพราหมณ์กุลบุตรทั้งปวง พระคาถานี้ท่านเรียกว่าธัมมะราชาจัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง ผู้ใดภาวนาไว้ได้อานิสงส์มาก สารพัดกันอันตรายทั้งปวง ทั้งคุณผีและคุณคน ถ้าเป็นไข้ตาลทราง เสกน้ำมนต์ให้กินหรือใช้พ่นเป่าก็หายสิ้นเสกข้าวให้เด็กอ่อนกิน มีปัญญาหาโรคภัยมิได้ ถ้าเจ็บคอให้เสกปูนทา ถ้าเจ็บตาให้เสกน้ำพ่น ถ้าเป็นตะพั้นให้เสกไพลพ่น เสกยากิน ยาทาแก้โรคทั้งปวง ทำให้ยามีฤทธิ์ขึ้นมา ถ้าเป็นฝีให้เสกปูนสูญ สูญได้สารพัดฝีทั้งปวง ถ้ากางติดคอให้เสกน้ำให้กิน เสกน้ำสะเดาะลูกในท้องก็ได้ เสกข้าวเสกน้ำกินทุกวันอยู่คงแก่อาวุธทั้ง ๑๒ ภาษา ถ้าเสกกินอยู่ถึง ๓ ปี อยู่คงทนทั่วร่างกายจนกระทั่งถึงกระดูกแล ถ้าจะให้อยู่คงสิ้นทั้งเรือน ให้เอาดินสอพองเขียนพระคาถานี้ใส่ในกระดาษชะนวนแล้วให้เสก ๑๐๘ ที ลบเอาผงนั้นใส่โอ่งน้ำกินหรือตุ่มข้าวสารก็ได้ จึงคนเสียให้ทั่วแล้วเสกสำทับอีก ๗ ที หุงกินแล้วคงทั้งเรือนแล เสกไคล้พระเจดีย์อมไว้คงทนยิ่งนัก เสกปูนคาดคอ ๓ แห่งอยู่คงทนยิ่งนัก ถ้าไปป่าหลงทางให้ภาวนาพระคาถานี้จะพบทางแล เสกใบหมากเม่ากินอดข้าวได้ ๗ วัน เสกยอดขี้เหล็กกิน ๗ ยอด อยู่คงแก่อาวุธ ถ้าศัตรูไล่มาให้เสกกิ่งไม้ขวางทางไว้ หรือจะเสกทรายโปรยก็ได้ ศัตรูตามมาเห็นเป็นขวากหนามกั้นไว้ตามมิทัน ถ้าเป็นการจวนตัวให้เสกน้ำลายทาเท้า ทาตัว แล้ววิ่งไปเถิดจะมีกองไฟรั้วตะรางขวางหน้าอยู่ก็ดีก็มิได้เป็นอันตราย ถึงจะมีช่องอยู่สักเท่าหัวแม่มือก็หลุดรอดไปได้ถ้าจะทำให้ตัวใหญ่โตขึ้นมีอำนาจเดชะ เป็นที่เกรงขามแก่คนทั้งหลาย ให้เอาคาถานี้เขียนลงกระดาษชนวน เสกแล้วจึงลบเอาผงทาตัว ภาวนาอึดใจเดินไปศัตรูเห็นตัวเราใหญ่ตัวนัก บังเกิดใจครั่นคร้าม มิอาจที่จะทำร้ายเราได้เลย ถ้าจะให้ตัวเล็กลงให้ยืนภาวนาคาถานี้อยู่เรื่อย เมื่อศัตรูมันแลเห็นให้หมอบลงภาวนา มันมามีเห็นตัวเราเลย ถ้าเป็นความกันถึงขึ้นโรงขึ้นศาล ให้เสกน้ำอาบหรือล้างหน้าเสกแป้งหอมน้ำมันหอมทาตัว เมื่อเวลาไปก็ให้บริกรรมคาถานี้อยู่เรื่อย ๆ เมื่อถึงประตูศาล ให้เอาเท้ากระทืบดินเสียก่อน ๓ ที จึงเข้าไปให้นั่งเหนือลมภาวนาคาถานี้ไว้ อย่าย้อท้อเลย ถ้าศัตรูมันไล่เรามาจวนตัวแล้วให้ฉวย ต้นไม้หรือต้นหญ้ายึดไว้ให้แน่น รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ภาวนาคาถานี้ไว้อย่าให้ขาดปากเลยศัตรูมันตามเรามาถึงตรงนั้นมิอาจจะเห็นตัวเราเลยมันได้แค่เวียนวนหาเราอยู่เปล่า ถ้าจะเข้าหาท้าวพระยาและผู้ใหญ่เจ้านายให้เสกเครื่องแต่งตัว เสกแป้งหอมน้ำมันหอมทาตัว เห็นหน้าเราบังเกิดความเมตตาปราณียิ่งหนัก ถ้าไฟไหม้มารอบเรือนเราให้เสกน้ำก็ได้เสกข้าวสารก็ได้โปรยปรายไปรอบหลังคาเรือน ไฟมิอาจจะไหม้เรือนเราแลแม้นเดินทางไป ในที่เปลี่ยวให้ภาวนา พระคาถานี้ไว้หาอันตรายมิได้ ถ้าหากข้าศึกมันล้อมเราไว้ก็ดีให้ภาวนาพระคาถานี้แล้วแหกออกมาได้แล ข้าศึกเผอิญให้ตกตลึงไปหมด ถ้าจะมิให้ขโมยที่มันขโมยของเราหนีรอดไปได้ เอาพระคาถานี้ลงไม้กาหลงหรือใบไม้ทั้งปวงก็ได้ เสกแล้วให้ขุดหลุมฝังตรงที่มันเอาของไป ขโมยนั้นไปมิได้เลย วนเวียนอยู่ในที่นั้นเอง ถ้าจะให้มันเจ็บที่ฝ่าเท้าให้เสกหนามหรือไม้แหลม ๆ แทงลงที่รอยเท้าผู้ร้ายจะเป็นที่ส้นหรือที่กลางใจเท้าหรือปลายเท้ามันไปมิได้ ให้เจ็บปวดเท้าเหมือนถูกขวากหนามแล ถ้าจะต่อสู้ด้วยข้าศึกด้วยข้าศึกให้ภาวนาสูบลมเข้าทางปากทางจมูก แล้วกลืนเข้าไปในท้องเรา ประเจียดเครื่องรางมนต์คาถาของเข้ามาอยู่ในตัวเราสิ้น มันทำอันตรายแก่เรามิได้เลย พระคาถานี้แม้ถึงถูกจองจำไว้ในกรงเหล็กให้อุตส่าห์บริกรรมเถิด สามารถหลุดออกมาได้ผู้ใดพบให้เล่าเรียนเอาไว้เถิด สำหรับปลูกผู้ชายแล ฯ

พระคาถานี้เป็นพระคาถาของอาจารย์แสงเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆัง ซึ่งพระอาจารย์แสงองค์นี้ มีประวัติเล่าถึงความศักดิ์สิทธิของท่านไว้มาก ปรากฏในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในคราวเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาเมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๕๒๑ ความตอนหนึ่งว่า “....ขรัวแสง คนทั้งปวงนับถือกันว่าเป็นผู้มีวิชา เดินตั้งแต่เมืองลพบุรีเช้า ลงไปฉันเพลที่กรุงเทพ ฯ ได้ เป็นคนกว้างขวาง เจ้านายขุนนางรู้จักกันหมด ได้สร้างพระเจดีย์สูงไว้องค์หนึ่ง ที่วัดมณีชลขันธ์ ตัวไม่ได้อยู่วัดนี้หน้าเข้าพรรษาไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอื่นถ้าถึงออกพรรษาแล้วมาปลูกโรงอยู่ริมพระเจดีย์ ๒ องค์นี้ซึ่งก่อเองคนเดียวไม่ยอมให้คนอื่นช่วยราษฎรที่นับถือพากันช่วยเรี่ยไรอิฐปูน และพระเจดีย์องค์นี้ เจ้าของจะทำแล้วเสร็จแล้วตลอดไปหรือจะทิ้งให้ผู้อื่นช่วยเมื่อตายแล้วไม่ได้ตามดูของเธอก็สูงดีอยู่....” ซึ่งตำราต้นฉบับของท่านอาจารย์แสง ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมรักษาไว้เป็นอย่างดี ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม