www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาท้าวมหาพรหม

 
โองการพินธุนาถัง อุปปันนัง พรหมา สะหะปะตินามะ อาทิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะ ปะทุมัง ทิสาวา นะโมพุทธายะ วันทะนัง ฯ
 
พระคาถานี้องค์การท้าวมหาพรหม ถ้าจะเสดาะกลอนก็ได้เสดาะกุญแจก็ได้ ถ้าก้างติดคอเสกน้ำเสกข้าวให้กิน ถ้าจะเสดาะลูกในท้อง ให้ทำน้ำมนต์ให้กิน ถ้าจะเสดาะโซ่คาขื่อตรวน ให้อุตสาห์บริกรรมไปเถิดลุ่ยหลุดสิ้นแลวิเศษนักถ้าจะเข้าเฝ้าขุนนางท้าวพระยา เสกเครื่องหอมเข้าตัวเป็นเมตตาแล ถ้าจะเอกเหล็กไหรหรือจะขุดทอง ขุดทรัพย์แผ่นดินทั้งปวง ให้ทำน้ำมนต์ไปประพรมหนีมิได้เลย ถ้าว่าทองกลับเป็นถ่านไฟก็ดีเป็นกระดูกผีก็ดี ให้เอาคาถานี้ทำน้ำมนต์รดสามวันให้บูชาเทวดาจงทุกวัน กลับเป็นทองดังกล่าวแล ถ้าจะทำนาทำสวนให้เอาคาถานี้ทำน้ำมนต์ไปประพรมได้ผลงอกงามยิ่งนัก ถ้าหากว่าข้าวของเงินทองตกน้ำให้เอาเทียนจุดใส่กระทงเสก ๕ ที จึงเอาเทียนและกระทงนั้นลอยไป ถ้าของอยู่ตรงไหนกระทงนั้นจะลอยไปอยู่ตรงนั้น แม้จะทำสิ่งใด ๆ ก็ดี ให้เอาพระคาถานี้ภาวนานำพระคาถาอื่น ประสิทธินักแล ภาวนาอยู่ทุกวันมิขาดอาหารเลย ถ้าจะหาเรือข้ามฟากมิได้ให้บริกรรมคาถานี้มีเรือข้ามฟากแล ฯ

 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม