www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาหัวใจ ๑๐๘ ฉบับเต็ม

 
ทีมะสังอังขุ พระสูตร์
อาปามะจุปะ พระวินัย
สะธะวิปิปะสะอุ สัตตะโพชฌงค์
อิสะวาสุ พระรัตนตรัย
พามานาอุกะสะนะทุ พาหุง
อิกะวิติ พระพุทธเจ้า
จิปิเสคิ ปฎิสังขาโย
มะอะอุ พระไตรปิฎก
สะระณะมะ พระไตรสรณาคมน์
พุทธะสังมิ ยอดศีล
ทุสะมะโส ธรรมบท (เปรต)
ทุสะนะนิ ปถมัง
อิธะคะมะ อิธะเจ
สะหะชะฎะตรี ตรีนิสิงเห
งะญะนะมะ สนธิ์
เมกะมุอุ แม่พระธรณี
นะหิโสตัง ยะโตหัง
นะมะกะยะ พระกุกกุสันโธ
นะมะกะตะ พระโกนาคมน์
กะระมะถะ พระกัลลป
จิเจรุนิ สังคะหะ
นะอุเออะ นอโม
เตชะสะติ ไฟ
วะยุละภะ ลม
ผะเวสัจเจเอชิมะ บารมี
อาปานุติ น้ำ
ปะถะวิยัง ดิน
เมตะสะระภูมู วิรูปักเข
สะยะสะปะยะอะจะ พระปริตร์
ลิวังพุทธัง นิพพาน
ยะนิรัตนัง ยานี
เอตังสะติง กรณียเมตตสูตร์
วิระสะติ แม่พระธรณี
นะหิโสตัง วิปัสสนา
เอตะมังคะลัง มงคลสูตร์
อะนิยะนิ อายันตุโภนโต
กาละกัญชามหาภิสะมา มหาสมัย
เสพุเสวะเสตะอะเส เสฎฐัน
เมอะมุอุ ปาฏิโมกข์
อะสิสัตติปะภัสมิง เพ็ชรสี่ด้าน
ปาสุอุชา ศีลสิบ
ทุสะมะนิ อริยสัจ ๔
ติติอุนิ ธรรมจักร
อิสะวิระมะสาพุเทวา นิพพานจักรี
เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว ทศชาติ
นะมะพะทะ ธาตุทั้ง ๔
จะภะกะสะ ธาตุพระกรณีย์
จะอะภะคะ พระกรณีย์
อิสะปะมิ ปลายศีล
กะนะนมา กินนุสันตรมาโน
ภะยะนะยะ พระยายักษ์
กะยะพะตัง ภาณยักษ์
ปะสิสะ อาวุธพระพุทธเจ้า
นะวะอัสสะ นะโม
กะยะนะอัง กะขะ
ปาอิอาปะ ศีลพระ
พุทธสังอิ ศีล
โลกะวิทู โลกทั้ง ๑๐
ยังตังสันตัง ยันต์
สุนะโมโล ขุนแผน
อะหันติโก แคล้วคลาด
ภุตากังเก เกราะเพ็ชร์
กะระสะติ จังงัง
อะหังนุกา อิทธิฤทธิ์
กาละถานู กาสัก
กุมมิภุมมิ พระภูมิ
อะนิโสสะ นิพพานสูตร์
มะติยาโน แก้วสามประการ
นะชาลิติ พระฉิมพลี
นะสะมิเห สัคเค
สะกะจะพาหุ พระญาณรังษี
สะทะปะโต สัมพุทเธ
กะชะชะนะ คงคาเดือด
สะระตะนะ พระเวสสันดร
นะมะสังอิ พระวิฑูร
ปะสิอุอะ พระมโหสถ
กะระเตจะ พระเตมีย์
มะสะนิวา พระภูริทัต
อะวะสะทะ พระสุวรรณสาม
ปะพะยะหะ พระมหาชนก
สะยิสะปิ วิปัสสิ
พะลัยยะ พระมาลัย
อิสิวิระ พระยาร้อยเอ็ด
สะสิมิระ พระยาหมี
กะจะยะสะ ทิพย์มนต์
อะหิสัปโป งู
ละลิละอุอะวะสะหัง เณร
ปะสิจะมิ ฆเตสิก
อะงะสะ พระยานาค
สุกเขยโย พระยาม้า
กะละมัจจุ พระยามัจจุราช
นุภาวะโต พระยามาร
อันตะภาโวพะ สัตว์
เวสสะพุสะ ท้าวเวสสุวรรณ
หันตะนุภา พาลี
พะหะวารา องคต
กะสิตานา มดง่าม
ติวิกุกู ไก่เถื่อน
นาสังสิโม เต่าเรือน
การะวิโก การะเวก
สีหะนาทัง ราชสีห์
นะกะอะปิ พระเจ้า ๔ พระองค์
อะยะเวยยะ ปลาไหลเผือก
มอลอข้อใข กอ. ขอ.
อุปะสัมปะ อุณลุม
กันหะเนหะ โจร
วะโมทุทันตานัง ปลวก
ยะตะมะอะ หณุมาน
จิขะจุติ ลิงลม
มะนุญญัง มนุษย์
จิตตังภคินิเม หญิง
จิตตังปุริโส ชาย
นะหิโลกัง ทรหด
อุทธังอัทโธ มหาอุจ
หะณุมานะ หณุมาน
ยุวาพะวา ลิงลม
วิงวังกังหะ ลิงลม
 
อันพระคาถาหัวใจ ๑๐๘ นี้ สำหรับใช้ปลุกเสกได้สารพัดแล ทั้งทางอยู่คงทางเมตตาตามแต่จะปรารถนาเถิด ตะกรุดประเจียด มงคล น้ำมัน หรือจะใช้ลงลูกประคำ ๑๐๘ ก็ได้ ใช้ทำน้ำมนต์ก็ได้สารพัดจะใช้เถิด เป็นทั้งทางอยู่คง เมตตามหานิยมและถอนแก้กระทำยำยี แก้โรคภัยไข้เจ็บได้ทุกประการ ส่วนหัวใจ ๑๐๘ แบบที่ทำจำแนกไว้เป็นหัวใจ ๆ นั้น ทุก ๆ หัวใจต่างก็มีวิธีใช้ด้วยกันทั้งนั้น ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม