www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาหัวใจ ๑๐๘ ฉบับย่อ

 
สาธุ อุกาสะ วันทิต์วา นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ กะระมะถะ จะอะปะตะ จะอะภะคะ กะนะปะยะ กะยะนะมะ นะพะทะละ สะขิสะปิ อิกาวิติ จิเจรุนิ จิปิเสคิ ทุสะมะนิ อิสะปะมิ พุทธะสังมิ อิทะปะมิ สาทะสังอิ นะมะสะอิ ขาจะกะวิ อิติมุริ อิทธิยามิ ติติอุนิ อิมะทิมา ปาสุอุชา นะกาเลมา ปะนะคะมา กิงนาเมสิ ปาติอะสะ นะมะกะขะ วิปะสุตะ กะนะระสะ วะสิสินะ ยะมะปะทะ อะกะสะนะ ทะสะพะละ วะอะพะคะ ปาติวาจะ อุมะอะยัง ตะหะจะลัง นาสังสิโม นาสังจิปิ นาสีสิโม ทุสะนะโล กะละนะโอ กะโกกะโก ติโกปะโก อะนะกะโอ เสทะปะโม สะโสหะนัง อะตะจะหัง มะฉะปะตัง สะทังมะนัง นะกังเนวัง สะมาจานัง สะทินิกัง ทะมะภะยัง มะตามะกัง หิหังอังอะ ละยะละรัง มะพะมะทัง มะสะสะนะ นะมะกะตะ ละลิมิระ สะโสนิอะ กะจะปะทะ เสสะอะอิ อิวาตะพะ พะทะนะมะ สะวามะมะ มะนะฉะนะ ภะสะระหะ อิติอะจะจะกะตุภะ อะระสะจะ สะมะจะกะ ติสาอะภะ นะอุเออะ ปะตะอะนะ อะปะจะอะ เวสะภูสะ อิทะระมะ กะยะทะอะ จะกะสะนะ นะสะสะจะ ทะสะสะนะ นะสะสะกะ ถะสะสะนะ ตะมะสะหะ อะกะมะอุ มะกะมุอุ มะสะอะอุ วิมะอะอุ เมอะมะอุ นะมะอะอุ ลิละอิอุ กะยะตุพุ พะละจะตุ กุอะพะสุ อุอะเออุ อุอะอะอุ สิวังพุทธัง สิวังพรหมา ตันติพุทติง ตุทะติเต เสสะพะเส กะระวิเก ละละทะนิ อะมะสะทิ ปะสิจะมิ อะนิขะนิ ฯ
 
อันพระคาถาหัวใจ ๑๐๘ นี้ สำหรับใช้ปลุกเสกได้สารพัดแล ทั้งทางอยู่คงทางเมตตาตามแต่จะปรารถนาเถิด ตะกรุดประเจียด มงคล น้ำมัน หรือจะใช้ลงลูกประคำ ๑๐๘ ก็ได้ ใช้ทำน้ำมนต์ก็ได้สารพัดจะใช้เถิด เป็นทั้งทางอยู่คง เมตตามหานิยมและถอนแก้กระทำยำยี แก้โรคภัยไข้เจ็บได้ทุกประการ ส่วนหัวใจ ๑๐๘ แบบที่ทำจำแนกไว้เป็นหัวใจ ๆ นั้น ทุก ๆ หัวใจต่างก็มีวิธีใช้ด้วยกันทั้งนั้น ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม