www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาเชิญอาคมเข้าสู่ตน

 
เอหิคาถังปิยังกาโย ทิศาปาโมกขังอาจาริยัง เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ กูจะสูบพระคาถาขึ้นไว้ในลำคอ กูจะยอพระคาถาทั้งปวงขึ้นใว้ในเหนืออก กูจะยกพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้ในเหนือเกษ พระครูกูเธอจึงให้กูเป็นเอกว่าคนทั้งหลาย เอหิคลายคลายปิยังมะมะ พุทธังสะระหิโสมาเรสะระ เอหิมาเรมาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ธัมมังสะระหิ โสมาเรละระ เอหิมาเรมาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ สังฆังสะระหิ โสมาเรสะระ เอหิมาเรมาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ กะขะคะฆะงะ
จะฉะชะฌะญะ ฎะฐะฑะฒะณะ ตะถะทะธะนะ ปะผะภะพะมะ ยะระละวะ สะหะฬะอัง ทรงอะ ทรงอา ทรงอิ ทรงอี ทรงอุ ทรงอู ทรงเอ ทรงโอ ทรงเอา ทรงอัง ทรงอะ ทรงนะโมพุทธายะ ทรงอักขระ ๔๑ ตัว โอกาเส ติฏฐาหิ ติฎฐะติ ฯลฯ

 
พระคาถาบทนี้ สำหรับใช้เชิญอักขรเวทย์มนต์ให้เข้าสู่ตัวก่อนที่จะทำการใด ๆ ให้ว่าคาถาบทนี้เสียก่อน เพื่อช่วยให้เวทย์มนต์นั้นขลังศักดิ์สิทธิ์ หรือจะว่าทุก ๆ วันได้ก็ยิ่งดี พระคาถาอาคมต่าง ๆ อาจจะถูกเรียกถูกคัดไปก็ได้ เมื่อว่าคาถานี้แล้วจะกลับมาสู่ตนดังเดิมฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม