www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาอาวุธ ๔ ประการ

 
สักกัสสะ วะชิราวุธัง ยมมัสสะ นัยนาวุธัง อาฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง เวสวุวัณณังสะ คะธาวุธัง จัตตาโร อาวุธานัง เอเตสัง อานุภาเวนะ สัพเพ ยักขา ปะลายันติ ฯ
 
พระคาถาอาวุธ ๔ ประการนี้ เสกมือก็ได้ เสกอาวุธก็ได้ เมื่อเข้าประจญด้วยศัตรู หรือจะใช้เสกมืด เสกต้นข่าต้นไพลสำหรับเฆี่ยนขับผีก็ได้แล ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม