www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาปลุกของขลัง

 
โอมปลุกปลุกสารพัดกูจะปลุก กูจะปลุกพระภูมิเจ้าที่ปลุกทั้งกรุงพาลี กูจะปลุกทั้งนางพระธรณี กูจะปลุกทั้งพระดาบสฤาษี ๔ พระองค์ เธอให้กูปลุกมนต์และคาถาทั้ง ๑๐๐ พระคัมภีร์ กูปลุกทั้งพระฤาษีประไลยโกฏ เธอจึงออกพระโอษฐ์ให้กูปลุกผีโขมด แลพรายมายา กูจะปลุกทั้งเทวดาแลอินทร์พรหม กูจะปลุกทั้งพระยมและพระกาฬ กูจะปลุกทั้งพระจตุโลกบาลทั้ง ๔ พระองค์ กูจะปลุกทั้งพระอิศวรและพระนารายณ์ กูจะปลุกทั้งพระพุทธคีเนต กูจะปลุกทั้งพระพุทธคีนาย จะปลุกทั้งนางอุมาควดี กูจะปลุกทั้งพระมาตุลีให้ฤทธิ์กล้าหาญ กูจะปลุกทั้งหณุมาน กูจะปลุกได้ถ้วนทุกประการ ปลุกทั้งพระประธาน กูจะปลุกทั้งเกสรและพระปรอท กูจะปลุกทั้งพระฤาษีนารอด อันเธอทรงยอดพระปิฎกกรรไตร เธอจึงให้ปลุกเครื่องบริสุทธิ์ ตะกรุดและพิศมรกูจะปลุกทั้งผ้าประเจียดและมงคลให้คงทนแคล้วคลาด กูจะปลุกเครื่องเหล็กไหล และทองแดงด้วยศาสตราคมอมสิทธิฤทธิ กูจะปลุกทั้งหินผาและเขี้ยวงา กูจะปลุกแหลนปลุกหอกปลุกดาบปลุกธนูกำชาบและมีดพร้า กูจะปลุกไม้ตำตาก กูจะปลุกได้สารพัด ให้เป็นพระขรรค์ไชยศรี กูจะปลุกลูกประคำทั้งพระภควัมบดี กูจะปลุกทั้งฝูงผีทุกป่าช้าสารพัด กูจะปลุกให้สุกสุกขึ้นทุกประการ โอมปลุกปลุกลุกขึ้นมารองรับพระราชโองการ สะวาหะสะวาโหม ฯ
 
พระมนต์บทนี้ใช้ปลุกเลขยันต์ ประเจียดตะกุด ได้สารพัดทุกประการแล ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม