www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาพระมหาทมิน

 
โอมนะโมพุทธายะ กูจะกล่าวกำเนิดพระมหาทมื่น กูจะโยนตัวกูขึ้นไปเป็นกง ไม้ไล่ก็หักแหลกเป็นผุยผง ทั่วทั้งเมืองสกลชมพู กูจะรำลึกถึงครูกูใครจะสู้กูก็มิได้ ครูกูจึงให้เล่าพระคาถาพุทธังสะระณังคัจฉามิ ธัมมังสะระณังคัจฉามิ สังฆังสะระนังคัจฉามิ ภะคะวาไชยยะมังคะลัง อะระหังสุคะโต นโมพุทธายะ วันทะนัง ปาสุอุชา อิสะปะมิ พุทธะสังมิ อิสะวาสุ นะมะอะอุ อิกะวิติ วิสุทธิเสฏโฐ อะสังวิสุโสปุสะพุภะ อะระหังสุคะโต ภะคะวา สังวิธาปุกะยะปะ อาปามะจุปะ ทีมะสังอังขุ ทุสะมะนิ สะธะวิปิ ปะสะอุ ทุสะนะโส จิเจรุนิ ตันนิพุทติง นะมะนะอะ นอ กอ นะ กะ กอ ออ นอ อะ นะอะกะอัง ตัตถะมะถะ อุมะอะยัง จิเปเสคิ คิเสปิจิ กันหะเนหะ นิระมะหะสะตัง จะภะกะสะ นะมะพะทะ กะระมะถะ จะอะภะคะ นะมะกะยะ สุสิโมพุทโธภะคะวา สุสิโมธัมโมภะคะวา สุสิโมสังโฆภะคะวา โลกะนาโถมะหิทธิโท นาสังสิโม ยะถาพะลัง จังงังเหยหาย เดชะครูบาธิบาย จึงให้เป็นกำแพงเพชรทั้ง ๗ ชั้น กันตนกู คือพระวิภังค์ พระสังคณี พระปรมัตถ์ อัตถกถาจารย์เจ้า จึงให้คงแก่หอกดาบ แหลมหลาว ธนูธน้าว ทั้งหน้าไม้ปืนไฟอย่าได้ต้อง ตัวกูเพชรคงคงแก่หอกเหล็กหอกหล่อ หอกข้อเงิน หอกข้อทอง หอกสัมฤทธิ์ กริชทองแดง คงแก่แสงฟ้าผ่าวัง คงทั้งข้างซ้าย คงทั้งข้างขวา คงทั้งข้างหน้า คงทั้งข้างหลัง คงทั้งนั่ง คงทั่งยืน คงทั้งหลับ คงทั้งตื่น คงทั้งกลางคืน คงทั้งกลางวัน ตรีเพ็ชรคงคงสวาหะ อมเอิกเกริก ไตรภพ ตลบบาดาล เหาะทะยานบนอากาศ หมูอสูรขยาดมืดมัวกลัวกูอยู่ระย่อ ฤาษีเร้นซุกซ่อนนอนหลับอยู่กลางป่า ทั้งโขมดมายาทะยานเหาะมาช่วยกู หณุมานหลานพระวายุบุตร สัปประยุทธด้วยอินทรชิต ประสิทธิสรรพางค์ล้างมาร มัดตนได้เอาไปถวายแก่ราพย์เจ้ากรุงลงกา หมู่อสูรยักษาจะฆ่ากูก็บ่อมิตาย ด้วยเดชพระนารายณ์ จุติลงมาบังเกิด นะโมพุทธายะ ตรีเพ็ชรคงคง

อิติปิโสภะคะวาเกศาผมอยู่ทั่วในกายตนกู คงตรี เพ็ชรคงคง
อิติปิโสภะคะวาโลมาขนอยู่ในทั่วกายตนกู คงตรีเพ็ชรคงคง
อิติปิโสภะคะวานักขาเล็บอยู่ในทั่วกายตนกู คงตรีเพ็ชรคงคง
อิติปิโสภะคะวาทันตาฟันอยู่ในทั่วกายตนกู คงตรีเพ็ชรคงคง
อิติปิโสภะคะวาตะโจหนังหุ้มห่อตนกู คงตรีเพ็ชรคงคง
อิติปิโสภะคะวามังสัง เนื้อยู่ในทั่วกายตนกู คงตรีเพ็ชรคงคง
ติปิโสภะคะวาอัฎฐิกระดูกอยู่ในทั่วกายตนกู คงตรีเพ็ชรคงคง
คงด้วยนะโมพุทธายะ พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา บิดารักษา มารดารักษา พระอินทร์รักษา
พระพรหมรักษา ครูบาอาจารย์รักษา อิมัง กายะพันธนัง อธิฎฐามิ ฯ
 
คาถาพระมหาทมินนี้ ใช้สารพัดทางคงกระพันชาตรีใช้ปลุกเสกเครื่องก็ได้ เสกเหล้ากินก็ได้ เสกของกินได้สารพัดแล อยู่คงแก่อาวุธทุกประการ เสกน้ำมันทา เสกฝุ่นทาก็ได้ คงทนยิ่งนักแล ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม