www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถานะหน้าทอง

 
นะกาโรกุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ ขออัญเชิญพระกุกกุสันโธ สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เบื้องศีรษะข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง นะกาโรสุวัณโณเจวะ นะงามคือดังแสงทอง รัศมีสีส่องไปทั่วสกลกายา เป็นที่เสน่หาแก่คนทั้งหลาย เดชะพระกุกกุสันโธ สัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเต โมกาโรโกนาคะมะโนนะลาทิเต ขออัญเชิญพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ที่หน้าผากข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง โมกาโรมะณีโชตะกัง โมงามคือแสงแก้วมณีโชติ ส่องแสงโปรดอยู่เบื้องหน้าผาก หญิงเห็นให้หลงใหล ชายเห็นให้หลงรัก เห็นหน้าให้ทายทักเป็นมหานิยม เดชะพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเต พุทธกาโรกัสสะโปทเวกัณเณ ขออัญเชิญพระกัสสะโปสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในโสตร์ทั้งสองของข้าพเจ้า ขอพระบารมี เป็นที่พึ่งพุทกาโรสังขะเมวะจะ พุทธงามคือแสงสังข์อยู่ ในโสตร์ทั้งสองของข้าพเจ้า ป้องกันบำบัดโรค โรคาพยาธิทั้งหลาย เดชะพระกัสสะโปสัมมาสัมพุทธเจ้าประสิทธิวิชานะเต ธากาโรโคตะโมทะเวเนตเต ขออัญเชิญพระศรีสากะยะมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในเนตร์ทั้งสองของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง ธากาโรสุริยังเอวะ ธางามคือดังแสงอาทิตย์ สมณะชีพราหมณ์ มนุษย์บุรุษหญิงชายทั้งหลาย เห็นเนตร์ทั้งสองของข้าพเจ้า ให้มีจิตคิดเมตตายินดีเดชะพระศรีศากยะมุนีโคดมบรมครู ประสิทธิวิชายะเต ยะกาโรอะริยะเมตตัยโยชิวหาทิเต ขออัญเชิญพระศรีอริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง ยะกาโรมุกขะเมวะจะ ยะงามคือดังแสงมุกข์ส่องแสงสุขอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้า จะเจรจาพาทีด้วยสมณะพราหมณาจารย์ มนุษย์บุรุษหญิงชายด้วยถ้อยคำให้มีจิตเมตตากรุณา แก่ข้าพเจ้านี้เถิด เดชะพระศรีอาริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้าประสิทธิวิชายะเต สัพเพชะนานัง พะหูชะนานัง คือคนทั้งหลายเอ๋ย มึงเห็นหน้ากูให้มึงรักกูทั้งหลับทั้งตื่น ทั้งกลางวันกลางคืน ชะยัง สุขัง ลาภัง พุทโธ โสภะคะวา ปัญจะพุทธา นะมามิหัง ปิโย เทวะมนุสสนัง ปิโย พรหมานะมุตตะโต ปิโย นาคะริสุปันนานัง ปินินทยัง นะมามิหัง ฯ
 
คาถานะหน้าทองนี้ ให้ใช้ภาวนาทางเมตตาดีนักแลเมื่อจะภาวนานั้น เมื่อถึงบทที่ว่าตัวนะ ก็ให้เอานิ้วมือเขียนที่กลางศีรษะเป็นอักขระตัวนะ ถึงบทโมก็เขียนอักขระตัวโมลงบนหน้าผากถึงบทพุทก็ให้เขียนพุทลงที่หูทั้งสองข้าง ๆ ละตัว ถึงบทธาก็ให้เขียนธาลงที่ตาทั้งสองข้าง ๆ ละตัว ถึงบทยะก็ให้เขียนยะลงที่ลิ้น น้อมจิตอธิษฐานให้หน้าของเราเป็นหน้าทอง เข้าหาเจ้านายเป็นมหาเมตตาอย่างประเสริฐสุด สารพัดจะใช้เถิด วิเศษยิ่งนักแล ใช้เสกนะหน้าทองก็ได้ ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม