www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาธรณีสารน้อย

 
โองการพินทุนาถัง อุปปันนัง พรหมา สหปติ นามะ อาทิกัปเปสุ อาคะโต ปัญจะ ปะทุมัง หิส์วา นะโมพุทธายะ วันทะนัง ฯ

สีโร เม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต พรหมะเทวดา หะทะยัง นารายะกัญเจวะ ทะเวหัตเถ จะ ปะระเม สุราปาเท วิษณุกัญเจวะ สัพพะกัมมา ประสิทธิเม ฯ

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ สัพระโสตถึภวันตุเม ฯ

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิเตโช ชโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม ฯ

 
พระคาถาธรณีสารนี้ ถ้าจะเล่าเรียนเวทย์มนต์คาถาอันใด ๆ ก็ดี ให้เสกน้ำมนต์อาบเสียก่อนปัดเป่าเสนียดจังไรทั้งหลายดีนักแล ทำน้ำมนต์เบิกพระเนตร์พระก็ได้ ทำน้ำมนต์ถอนแก้กันอุบาทว์ทั้งปวง ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม