www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาคนรักคนหลง มหาเมตตา

 
มะ เมตตา จะมหาราชา อะเมตตา จะ มหาเสนา อุ เมตตา จะมหาชะนา สัพพะเสน่หา จะปูชิตัง สัพพะสุขัง จะ มหาลาภัง ราชาโกรธัง วินาสสันติ เสนาโกรธัง วินาสสันติ ชนาโกรธัง วินาสสันติ สัพพะโกรธัง วินาสวันติ ฯ
 
พระคาถานี้ใช้ทางภาวะนาเสกให้คนเห็น คนรัก คนหลง และในทางเมตตาดีนัก ถึงโกรธเท่าไรก็หายโกรธ ฯ