www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถามหานิยมใหญ่

 
ทิวาจะรัตโตจะหะรันติเยพะลิง นะกาโร กุกกุสันโธ โมกาโร โกนาคะมะโนพุทโธ พุทกาโร กัสสะโปพุทโธ ธากาโร โคตะโมพุทโธ ยะกาโร อะริยะเมตตัยโยพุทโธ ปัญจะพุทธา นะมามิหัง องการพินธุนาถังอุปปันนัง พรหมา สะหะปตินามะ อาทิ กัปเปสุ อาคะโต ปัญจะปะทุมัง ทิส์วา นะโมพุทธายะวันทะนัง อิทธิฤทธิ์ ชัยยะลาภะ สัพพะกัมมาประสิทธิเม สิทธิพุทธาชะนาจิตตัง สิทธิธัมมาชะนาจิตตัง สิทธิสังฆาชะนาจิตตัง เอหิพุทธาชะนาจิตตัง เอหิธัมมาชะนาจิตตัง เอหิสังฆาชะนะจิตตัง สิทธิอินทราชะนาจิตตัง สิทธิพรหมาชะนาจิตตัง สิทธิยักขาชะนาจิตตัง สิทธิภูตาชะนาจิตตัง เอหิภูตาชะนาจิตตังโอมพะลังวา ราชะกุมาโรวา ราชะกุมารีวา อัคคะมเหสีวา เทวีวา ราชาวา ราชะเศรษฐีวา สะมะโณวา พราหมโณวา อิตถีวา ปุริโสวา พานิชโชวา พานิชชาวา มะมังทิสะวาปิยายันติ มณีจินดา อิทธิฤทธิ์ ชัยยะชัยยะ ลาภะลาภะ สัพพะกัมมาประสิทธิเม นะมหาลาภังภะวันตุเม ฯ
 
คาถาบทนี้ ถ้าปรารถนาจะให้เป็นที่รักแก่คนทั้งหลายให้ภาวนาคาถานี้ ตั้งความอธิษฐานต่อพระพุทธเจ้า พระธัมมเจ้า พระสังฆเจ้า คนทั้งหลายมารักเรามาบูชาเราแล ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม