www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาพระฉิมพลี (สิวลี)

 
สิมพะลีจะมหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโหปัจจยาทิมหิ อหังวันทามิ สัพพะทา ฯ

สิมพะลีจะมหาเถโร เทวตานะระปู้ชิโต โสระโหปัจจยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรน์ตุ เม ลาเภนะ อุตตโมโหติ โสระโหปัจ์จยาทิม์หิ มหาลาภัง สะทาโสต์ถึ ภวันตุ เม ฯ

ราชปุตโต จะโยเถโร สิมพะลีอิติวิสสุโต ลาเภนะ อุตตะโม โหติ ยังยัง ชะนะปะทัง ยาติ นิคะเม ราชะธานิโย สัพพัตถะ ปูชิโต โหติ เถรัสสะปาเท วันทามิ เถรัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะลาโภ ภวันตุ เม ฯ

สิมพะลีนันทะ สิมพะลีเถรัสสะ เอตถะตัง คุณณัง สัพพะธะนัง สุปัตติถิตัง สาริกธาตุ พุทธรูปัง อะหังวันทามิ สัพพะทา ฯ

 
คาถาพระฉิมพลีนี้ ให้สวดบูชาพระเกิดลาภสักการดีนักแล ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม