www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาพระภควัมบดี

 
ธัมมะจักกัง ปะทัง สุตวา พุชณิตวา อัตตังปะทัง สันติเก อะระหา โลเก โลกานัง หิตะการะณา ภันเต ควัมปะตินามะตี สุโลเก สุปากะโต พรหมะปุตโต มหาเถโร อะระโห เชฏฐะโก มุนิ นัตถิเถโร สโม อินทะคันทัพพา อสุรา เทวา สักโก พรหมภิปูชิโต นะโม พุทธัสสะ คะวัมปะติสสะ สุกขา สุขะวะรัง ธัมมัง ธัมมะจักกัง ปะวะรัง วะรัง ฯ
 
คาถาพระควัมบดี (พระกัจจายะนะ) นี้ ให้สวดคู่กันกับพระคาถาฉิมพลี ขอลาภสักการดีนักแล ทั้งกันภัยได้ด้วย ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม