www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาบูชาขอลาภ ๗ วัน

 
สิมพะลี จะมหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสติ เถรัสสา นุภาเวนะ สะทาโหน์ติ ปิยังมะมะ ฯ วันอาทิตย์ให้ภาวนา ๖ จบ

ยังยังปุริโสวา อิตถึวา ทุเรหิวา สมิเปหิวา เถรัสสานุ ภาเวนะ สะทาโหน์ติปิยังมะมะ ฯ วันจันทร์ให้ภาวนา ๑๕ จบ

สิมพะลีจะมหาเถโร โสระโหปัจจยาทิม์หิ ไชยะลาโก มหาลาโก สัพพะลาภา ภวัน ตุ สัพพะทา ฯ วันอังคารภาวนา ๘ จบ

ทัตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ กะระตุเม เยสะรันติ นิรันตะรัง สัพพะสุชาวะหา ฯ วันพุธภาวนา ๗ จบ

สิมพะลีจะมหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต สระโหปัจจะ ยาทิม์หิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ วันพฤหัสภาวนา ๑๙ จบ

สิมพะลีจะมหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต สระโหปัจจะยาทิม์หิ มหาลาภังกะโรน์ตุเม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภา ภวันตุ สัพพะทา ฯ วันศุกร์ภาวนา ๒๑ จบ

สิมพะลีจะมหานามัง อินทรา พรหมาจะปูชิตัง สัพพะลาภังประสิทธิเม เถรัสสาอานุ ภาเวนะ สทาสุขิปิยังมะมะ ฯ วันเสาร์ภาวนา ๑๐ จบ

 
คาถานี้ให้สวดมนต์บูชาพระเป็นประจำวัน ให้ทำทั้ง ๗ วันเถิด เกิดลาภสักการะดีนักแล ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม