www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถามหาเศรษฐี

 
จัตตาโร สะติปัฏฐานา จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว ฯ ว่าสามที

มะณีจินดา ปิยังปันจะทานัง ยะสังทาสา ทาสี โกมัง ปะสันติ เสน่หัง มาตาปุตตังวะโอระสัง สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพปุริสา พะหูปุริสา สัพเพอิตถี พะหูอิตถี สารังเจนัง ภวันตุเม ฯ ว่าสามที

เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา สาสาทิกุ กุทิสาสา กุตะกุกู กูกุตะกุ ฯ ว่าสามที

 
คาถาสามบทนี้ ให้ว่าตามลำดับกับสำหรับใช้ทำน้ำมนต์ เอายอดสวาด ๓ ยอด ยอดกาหลง ๓ ยอด ยอดรัก ๓ ยอด มัดเข้าด้วยกันตัดหัวตัดท้ายเสียสำหรับจุ่มน้ำมนต์ปะพรม พรมสินค้าก็ได้ พรหมบุคคลก็ได้ ไปเถิดสำเร็จความปรารถนาแล ผู้ใดได้ทำอยู่เสมอ ๆ จะเกิดลาภ เป็นเศรษฐีแล ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม