www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาพระพุทธเจ้า ๑๐ ทิศ

 
ปทุมุต์ตโร จ ปูรพายัง อาคเนย์เย จ เรวโต ทักขิเณ กัสสโป พุทโธ หรติเยจ สุมังคโล ปัจฉิเม พุทธสิขี จ พายัพเพ จ เมธังกโร อุต์ตเร สากยมุนีเจวะ อีสาเณ สรณังกโร ปถวียัง กุก์กุสันโธ อากาเส จ ทิปังกโร เอเตทส ทิสาพุทธา ราชธัมมัสส ปูชิตา นัตถิ โรคภยัง โสกัง เขมัง สัมปัตติทายัง ทุกข์โรคภยัง นัตถิ สัพพศัตรู วิธังเสน์ตุ เต สัญญาเณน สีเลน สังยเมน ทเมน จ เตปิตัง อนุรักขันตุ อาโรคเยน สุเขนจ อนาคตัสส พุทธัสส เมต์เตย์ยัสส ยัสสสิโน มหาเทโว มหาเตโช สัพพโสต์ถี ภวันตุ เม ฯ
 
คาถานี้ใช้ทำน้ำมนต์ บำบัดอันตรายโรคภัยทั้งปวงได้สิ้น ใช้สวดภาวนากันโรคภัยทั้ง ๑๐ ทิศมิได้บังเกิดขึ้นเลย ถ้าหากว่าเกิดอุบาทว์เสนียดจัญไรขึ้นที่ใด ให้สวดพระคาถานี้ปัดเป่า ให้ความร้ายกลายเป็นความดี ห้ามกันเสียซึ่งอุปัทอันตรายต่าง ๆ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม