www.mhodoo.com  
 

มิถุนายน

ชาย-หญิงใด เกิดเดือนมิถุนายน ทำนายว่า ท่านผู้นั้นมีผิวตัวแดง ผมหยักศก ๑ เป็นกดุมภะ เป็นคนมีทรัพย์ เจรจาปากกว้าง ๒ เป็นสหัชชะ คบเพื่อน เพื่อนมักรักใคร่เอ็นดู มักเป็นคนชอบเรียนวิชาความรู้ เป็นคนฉลาด มีพี่น้องพึ่งมิได้ มีแต่จะเบียดเบียนตน อาภัพพี่น้อง ๓ เป็นพันธุ ผู้นั้นเจรจาเป็นที่ชอบใจแก่คนทั้งหลาย ๔ เป็นปุตตะ มีบุตรหญิงก่อนจึงจะดี แต่ว่าเลี้ยงยาก ถ้ามีลูกชายก่อนมิสู้ดี ๕ เป็นอริ มีศัตรูเป็นหญิงผิวขาวเหลือง ถ้าเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ ๖ เป็นปัตะนิ จะได้ภรรยารูปร่างสูง ผมสลวย อยู่ทางทิศอิสาน

- คนเกิดในเดือนเจ็ด เป็นผู้พลัดถิ่นต้องได้รับความลำบาก

- จะมีผู้ใหญ่ที่มียศถาบรรดาศักดิ์รับอุปการะเลี้ยงดู ให้ได้รับความสุข แต่ไม่ค่อยสบายใจนัก

- จะมีทรัพย์พอสมควร

- จะมีความสุขยิ่งในภายหน้าเพราะมิตรสหาย

- จะได้คู่ที่มีความซื่อ

 

ดูดวงรายวัน
จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม