www.mhodoo.com  
 

สิงหาคม

ชาย-หญิงใด เกิดเดือนเสิงหาคม ทำนายว่า ท่านผู้นั้นจะมีคนขอเอาไปเลี้ยง ครั้นเติบใหญ่พี่น้องจะได้พึ่ง ๓ เป็นกดุมภะ เมื่อหนุ่มมีทรัพย์ ครั้นแก่ลงจะเข็ญใจ ๔ เป็นสหัชชะ คบคนผิวขาวจึงจะดี ๕ เป็นพันธุ จะได้พึ่งญาติพี่น้อง และท่านผู้อื่น ๖ เป็นปุตตะ มีลูกหญิงก่อนจึงจะดี เมื่อคลอดบิดามารดาจะได้ลาภ ถ้าเป็นชายก่อนมิดี ๗ เป็นอริ มีศัตรูเป็นคนผิวดำแดง ถ้าเป็นหญิงรูปร่างสูงโปร่ง ๑ เป็นปัตตานิ จะได้ภรรยามีรูปร่างงาม และผิวเนื้อดำแดง อยู่ทางทิศบูรพา หรือทิศปราจิม มักเป็นคนกลัวเมีย

- คนเกิดในเดือนเก้า มักเป็นคนรูปร่างสง่างาม สุภาพเรียบร้อย

- โอบอ้อมอารี มีเมตตา ชอบสมาคม เป็นที่พอใจของคนทั่วไป

- เป็นคนใจบุญรักความยุติธรรม แต่มีศัตรูคอยทำลายความสุขอยู่เสมอ

- จะได้คู่เป็นที่พึ่ง และมีทรัพย์พอให้ญาติพึ่งพาอาศัยได้

- อาชีพเกี่ยวแก่การเมืองหรือการแพทย์ดี

 

ดูดวงรายวัน
จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม