www.mhodoo.com  
 
1. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ท่านสามารถเข้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการดูดวงฟรี โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับตัวท่าน แต่ www.mhodoo.com มีการเก็บข้อมูลบางประเภทของท่าน อาทิ หมายเลข IP ประเภทของโปรแกรมค้นผ่าน ชื่อเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมที่มีลิ้งค์เชื่อมถึงเรา ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม และเราจะไม่ทำการเก็บข้อมูลอื่นขณะท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วยวิธีการใดๆ นอกจากนั้นท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเว็บไซด์ได้ที่ ติดต่อเรา ได้ตลอดเวลา

 

2. เงื่อนไข และการให้บริการ

2.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการทุกส่วนที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อความลายลักษณ์อักษร และรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ผ่านการใช้บริการ ซึ่งเรียกว่า “เนื้อหา” โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกแต่อย่างใด
2.2 เนื้อหาที่นำเสนอจากเว็บไซต์ ถือเป็นสิทธิของเจ้าของเว็บไซต์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่าย จ่ายโอนหรือคัดลอก เผยแพร่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเราเสียก่อน
2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย จากการเข้าใช้บริการทั้งนี้ทางเรามีสิทธิในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือเนื้อหาส่วนอื่นๆตามสมควรออกจากเนื้อหา
2.4 เนื้อหาในเว็บไซต์ www.mhodoo.com  เป็นเนื้อหาในเรื่องการดูดวง การทำนายทายทัก ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เป็นเพียงการทำนายทายทักที่เกิดจากสถิติหรือความเชื่อเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าใช้บริการควรมีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อในเนื้อหาที่นำเสนอ
2.5 ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายจากการใช้บริการเว็บไซต์ อันเกิดจากการแอบอ้างหรือการใช้วิจารณญาณที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อในเนื้อหาที่นำเสนอ

 

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าใช้บริการโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้สคลิปต์อัตโนมัติ นอกจากช่องทางที่เว็บไซต์จัดเตรียมไว้ให้
3.2 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง รบกวนการให้บริการของเว็บไซต์รวมถึงระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับการให้บริการ
3.3 ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ รวมถึงเว็บไซต์ของเราจากความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 

 

ดูดวงรายวัน
ศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม