www.mhodoo.com  
 
ระหว่างอายุ 16 ปี พระอังคารเสวยอายุและพระอังคารเสวยตัวเอง จงระวังจะเสียทรัพย์ ระวังศัตรู หรือเจ็บไข้ต่าง ๆ ควรบูชาพระอังคาร จึงจะดี ระหว่างอายุ 17 ปี พระพุธแทรกพระอังคาร ระยะนี้...
ระหว่างอายุ 16-17 ปี พระราหูแทรกพระพุธ ระยะนี้ระวังศัตรูผิวเนื้อดำแดง ให้โทษ หรือจากที่อยู่อาศัย เจ็บไข้ต่าง ๆ ควรบูชาพระพุธ กับราหูจึงจะดี ระหว่างอายุ 18-19-20 ปี พระศุกร์แทรกพ...
ระหว่างอายุ 18 ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ ระวังจะเสียทรัพย์ และเจ็บป่วยต่าง ๆสิ่งทำไว้เกิดผลประโยชน์น้อย มีแต่ทางเสียควรบูชาพระเสาร์จึงจะดี ระหว่างอายุ ...
ระหว่างอายุ 17 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระศุกร์ ระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ และศัตรูผิวเนื้อดำแดง หาเรื่องให้เดือดร้อน ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระศุกร์จึงจะบรรเทา ระหว่างอายุ 18-19-20 ปี พระ...
ระหว่างอายุ 16-17 ปี พระพุธ แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้ จะได้ที่อยู่อาศัยและกิจการงานดีได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ควรบูชา พระพุธกับพระ พฤหัสบดี โชคลาภจะบังเกิดผลดี ระหว่างอายุ 18-19 ปี พ...
ระหว่างอายุ 17-18-19 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภ ดี จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดกับได้คู่ครองและที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระ พฤหัสบดีกับพระศุกร์ ลาภผลจะบังเกิดผลดี ระ...
ระหว่างอายุ 16-17-18-19 ปี พระ ศุกร์แทรกพระ พฤหัสบดี ระยะนี้ โชคลาภดี ทำประโยชน์อันใดบังเกิดผลดีทุกประการ ตลอดทั้งจะได้พบเพื่อนต่างเพศที่ดี ควรบูชาพระศุกร์กับพระ พฤหัสบดี ทรัพย...
ระหว่างอายุ 16-17 ปี พระพฤหัสบดีแทรกพระจันทร์ ระยะนี้สิ่งของต่าง ๆ จะเสียหาย หรือเดือดร้อน รำคาญใจอาจย้ายที่อยู่ก็ได้ จงระวังหญิงขาวเหลือง จะเป็นผู้ก่อความยุ่งยาก ให้ควรบูชาพระพฤหั...
 
 

 

 

 

ดูดวงรายวัน
ศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม