www.mhodoo.com  

ชายต้องห้ามสำหรับหญิง

จากหลักสูตรวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม (ธรรมศึกษาตรี)แสดงถึง ชายก็เป็นวัตถุที่ห้ามของหญิงเหมือนกัน เมื่อยกขึ้นกล่าวชายต้องห้ามสำหรับหญิง มี 2 ประเภท คือ

1. ชายอื่นที่ไม่ใช่สามี เป็นวัตถุต้องห้ามสำหรับหญิงที่มีสามีแล้ว

2. ชายที่จารีตห้ามนั้น มี 2 จำพวก คือ ชายที่อยู่ในเครือญาติ วงศ์ตระกูล และชายที่อยู่ในพระศาสนา เช่น นักพรต นักบวช พระภิกษุ สามเณร

ชายที่ไม่เป็นต้องห้าม มี 4 ประเภท คือ

1. ชายที่ไม่มีภรรยา

2. ชายที่จารีตไม่ห้าม (นอกเหนือจากข้อ 2 ด้านบน)

3. สามีของตน

4. ชายที่ทำโดยพลการพ้นอำนาจของหญิง เช่น ชายที่ข่มขืน (เป็นชายนอกเหนือจาก 3 ข้อ ที่กล่าวมา)

 
 

 

ดูดวงรายวัน
จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม